Groei

Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken,
maar door de wortels water te geven!